Årsmøtet 2018

Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 27. februar kl 19.00 i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 13. februar klokken 12:00 Endelig innkalling med lenke til sakspapirene blir sendt ut til medlemmene

Halten pinsa 2017

Da er vi på tur med Veslefrikken rettning Halten. Istedenfor kuling og elendighet er det sålangt flatt hav og sol ved Smellingen rett utenfor Trondheimsfjorden. I natt er det fortsatt meldt liten kuling og en del bølger, så vi overnatter