Årsmøtet 2017

Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 14. februar i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 31. januar klokken 12:00. Endelig innkalling med lenke til sakspapirene blir sendt ut til medlemmene senest tirsdag