Ett års medlemskap i Pingvin sportsdykkerklubb koster:

  • Apparatdykker, hovedmedlem: kr 1800,-
  • Apparatdykker, familiemedlem (fra 2. person i samme husstand)*): kr 900,-
  • Fridykker: kr 700,-
  • Fridykker familiemedlem under 18 år: kr 200,-

Informasjon om kontonummer og adresse finner du her.

Nye medlemmer betaler halv pris i innmeldingsåret.
Fulltids studenter/skolelever betaler halv pris også etter innmeldingsåret (gjelder ikke familiemedlemskap).
Det gis ikke rabatt på rabatt, mao. er det ingen studentrabatt for familiemedlem.

*) Eksempler på utregning av familiepris:

  • To apparatdykkere i samme husstand: kr 2200,- (1600+600)
  • To apparatdykkere i samme husstand, begge studenter: kr 1300,- (800+500)
  • To fridykkere i samme husstand: kr 1000,- (600+600)
  • To fridykkere i samme husstand, begge studenter: kr 600,- (300+300)
  • En apparatdykker og en fridykker i samme husstand: kr 2200,- (1600+600)
  • En apparatdykker og en fridykker i samme husstand, fridykkeren er under 18 år: kr 1700,- (1600+100)