Ett års medlemskap i Pingvin sportsdykkerklubb koster:

  • Apparatdykker, hovedmedlem: kr 1500,-
  • Apparatdykker, familiemedlem (fra 2. person i samme husstand)*): kr 500,-
  • Fridykker: kr 500,-
  • Fridykker familiemedlem under 18 år: kr 100,-

Informasjon om kontonummer og adresse finner du her.

Nye medlemmer betaler halv pris i innmeldingsåret.
Fulltids studenter/skolelever betaler halv pris også etter innmeldingsåret (gjelder ikke familiemedlemskap).
Det gis ikke rabatt på rabatt, mao. er det ingen studentrabatt for familiemedlem.

 

*) Eksempler på utregning av familiepris:

  • To apparatdykkere i samme husstand: kr 2000,- (1500+500)
  • To apparatdykkere i samme husstand, begge studenter: kr 1250,- (750+500)
  • To fridykkere i samme husstand: kr 1000,- (500+500)
  • To fridykkere i samme husstand, begge studenter: kr 500,- (250+250)
  • En apparatdykker og en fridykker i samme husstand: kr 2000,- (1500+500)
  • En apparatdykker og en fridykker i samme husstand, fridykkeren er under 18 år: kr 1600,- (1500+100)