Hvordan melde deg inn i Pingvin SDK:
Idrettsforbundet har pålagt alle klubber å bruke nettbasert medlemsregister, og Pingvin SDK har tatt dette i bruk fra 2016.

For å melde deg inn i Pingvin SDK går du inn på Min Idrett og registrerer deg der og søker medlemskap. Bruksanvisning for registrering og søknad gjennom Min Idrett finner du på denne infosiden. Ev send en e-post til info(at)pingvindykk med beskjed om at du ønsker å melde deg inn i klubben. Da kan en i styret registrere deg hos Min Idrett.

Siden vi ikke får automatisk beskjed fra medlemsregisteret om nye innmeldinger bør du sende en epost til leder eller info (at) pingvindykk.no og gi beskjed om at du har søkt om medlemskap gjennom Min Idrett og hva slags medlemskap det gjelder.

Når du har mottatt epost-bekreftelse på at du er registrert logger du inn på Min Idrett på nytt og legger inn opplysninger om type medlemskap og eventuell familietilknytning slik at vi har korrekte opplysninger om deg i registeret vårt.

Du må ha betalt medlemskontingenten før du kan motta dørkode til klubblokalet.

Vi har også klubbmøter noen ganger i året som du kan møte opp på før du ev melder deg inn.  Sjekk  aktivitetskalenderen vår for å være sikker på at du ikke kommer til stengt dør (kalender er for tiden dessverre ikke oppdatert). Du kan også treffe oss ved å møte opp på en av dagsturene våre som enten står oppført i aktivitetskalenderen, eller som avtales på kort varsel på Facebook-gruppesiden vår.