Aktivitetsplanen blir planlagt på medlemsmøte i begynnelsen av hvert halvår. Du må gjerne bidra med forslag. Møt opp på planleggingsmøte, eller ta kontakt med leder. Kontaktinfo finner du her.

Aktivitetsliste

Medlemmer kan arrangere turer på eget initiativ.

Aktiviteter snart:

Husebybadet hver mandag 2130-2230 (ingen aktivitet inntil videre).

Webinar den 8. februar

Årsmøte 23. mars

Dykking – vi kommer tilbake med planlagte aktiviter.