Pingvin1962 - NitroxKlubben har et MPS continuous blender system for nitrox. Med kontinuerlig blanding er det ikke nødvendig å bruke oksygenvasket utstyr, så dette gjør bruken enklere for medlemmene. Med et automatisk blandesystem er det enklere og tryggere å fylle nitrox enn hvis man bruker partialtrykkblanding, en løsning som gjerne velges av dykkeklubber på grunn av lavere investeringskostnader.

Klubben har også en Oxycheq nitroxanalysator som brukes for å analysere gassen i dykkeflaska etter fylling, og denne er lett tilgjengelig for klubbens medlemmer. Det anbefales likevel å investere i en personlig nitroxanalysator som gjerne kan brukes til analyse av gassen på flaska når man rigger opp utstyret før dykk.

Årsmøtet 2015 vedtok å gjøre nitrox til en del av medlemsfordelene inkludert i medlemsavgiften, så det er for tiden ingen ekstraavgift for å fylle nitrox. Dette er en midlertidig ordning som er under kontinuerlig vurdering.

For å få tilgang til nitroxanlegget kreves nitroxsertifisering minimum av type PADI Enriched Air Diver, CMAS Nitrox Diver eller tilsvarende. Man må også få opplæring i bruk av anlegget.

Som medlem i «nitroxklubben» forplikter man seg til å følge klubbens til enhver tid gjeldende regler for fylling av nitrox, inkludert å hjelpe til med bytte av oksygenflaske når den er tom og må byttes.

Du må fylle ut skjemaet Pingvins nitroxklubb og forplikte deg til å følge våre vilkår for bruk før fylling kan finne sted.

Send e-post til nitrox(at)pingvindykk.no for mer informasjon.