Husebybadet, mandag kveld

Pingvin SDK disponerer kommunalt tildelt halltid i Husebybadet hver mandag fra 21:30 til 22:30. Her er det bare å møte opp for å trene på svømming, finnesvømming, fridykking eller andre dykkerelaterte øvelser, eller bare slå av en prat med andre medlemmer i boblebadet eller i badstua.

Det er som regel god plass i bassenget, og i sommerhalvåret velger medlemmene stort sett å bade utendørs. Størst sjans for å treffe andre pingviner er mao. om høsten, vinteren og tidlig om våren. Vi har i utgangspunktet bassengtid hver mandag i skoleåret.

Ta med badetøy, maske, svømmeføtter og evt. annet utstyr og møt opp. Gratis inngang!

Husebybadet har personale til stede i bygget, men holder ikke oppsyn med aktivitetene i bassenget. Vi er derfor selv ansvarlig for sikkerheten. Hvis grupper på mer enn 10 personer ønsker å delta, er de selv ansvarlige for at godkjent badevakt/livredder er til stede og holder oppsyn med aktiviteten.

For å ivareta sikkerheten til både egne og andre klubbers medlemmer har styret utarbeidet følgende regler:

  1. Bassengtiden er tiltenkt egentrening. Kursvirksomhet, instruksjon, opplæring eller lignende skal kun skje etter godkjenning fra styret.
  2. Brukerne er kollektivt ansvarlige for egen og hverandres sikkerhet og skal holde oppsyn med hverandre. Pingvin SDKs sikkerhetsregler gjelder også for aktivitet i Husebybadet.
  3. Brukerne skal ha dykkersertifikat fra et anerkjent sertifiseringssystem og ha kjennskap til normale redningsprosedyrer.
  4. Mindreårig barn av medlem kan delta som gjest, under forutsetning av at «verten» tar ansvar for at personen er under kvalifisert tilsyn.
  5. Det skal til enhver tid være minst to dykkesertifiserte personer til stede i bassenget. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene og uten tilsyn.
  6. Undervannsaktivitet (undervannssvømming, fridykking m.m.) skal bare foregå under oppsyn av eller sammen med kvalifisert buddy.
  7. Avansert fridykketrening (f.eks. apneatrening) skal bare utføres av dykkere med tilstrekkelig kompetanse og anerkjent sertifisering, og i henhold til anerkjente prosedyrer og gjeldende sikkerhetsregler for fridykkere.
  8. Når du forlater bassenget, påse at det fremdeles er minst to personer i bassenget. Dersom du er nest siste person som forlater bassenget, gi beskjed til sistemann og vent til hun/han også forlater bassenget.
  9. Brukere som observerer brudd på regelverket må rapportere dette til leder og/eller sikkerhetssjef i Pingvin Sportsdykkerklubb.
  10. For øvrig gjelder Husebybadets ordens- og sikkerhetsregler.

Styret har rett til å nekte adgang for personer som bryter disse reglene eller på annen måte anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko for seg selv eller andre.

Pirbadet, søndager

NTNUI DG og Trondheim Fridykkerklubb disponerer tid i Pirbadet på søndagene. Kontakt styret i Trondheim Fridykkerklubb for mer info.