Husebybadet, mandag kveld

Pingvin SDK adminstrerer kommunalt tildelt halltid i Husebybadet hver mandag fra 21:30 til 22:30. Her er det bare å møte opp for å trene på svømming, finnesvømming, fridykking eller andre dykkerelaterte øvelser, eller bare slå av en prat med andre medlemmer i boblebadet eller i badstua.

Det er som regel god plass i bassenget, og i sommerhalvåret velger medlemmene stort sett å bade utendørs. Størst sjanse for å treffe andre pingviner er mao. om høsten, vinteren og tidlig om våren. Vi har i utgangspunktet bassengtid hver mandag i skoleåret.

Ta med badetøy, maske, svømmeføtter og evt. annet utstyr og møt opp. Gratis inngang!

Husebybadet har personale til stede i bygget, men holder ikke oppsyn med aktivitetene i bassenget. Vi er derfor selv ansvarlig for sikkerheten. Hvis grupper på mer enn 10 personer ønsker å delta, er de selv ansvarlige for at godkjent badevakt/livredder er til stede og holder oppsyn med aktiviteten.

For å ivareta sikkerheten til både egne og andre klubbers medlemmer har styret utarbeidet følgende regler:

 1. Bassengtiden er tiltenkt egentrening. Kursvirksomhet, instruksjon, opplæring eller lignende skal kun skje etter godkjenning fra styret.
 2. Brukerne er kollektivt ansvarlige for egen og hverandres sikkerhet og skal holde oppsyn med hverandre. Pingvin SDKs sikkerhetsregler gjelder også for aktivitet i Husebybadet.
 3. Brukerne skal ha dykkersertifikat fra et anerkjent sertifiseringssystem og ha kjennskap til normale rednings­prosedyrer.
 4. Mindreårig barn av medlem kan delta som gjest, under forutsetning av at «verten» tar ansvar for at personen er under kvalifisert tilsyn.
 5. Det skal til enhver tid være minst to dykkesertifiserte personer til stede i bassenget. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene og uten tilsyn.
 6. Undervannsaktivitet (undervannssvømming, fridykking m.m.) skal bare foregå under oppsyn av eller sammen med kvalifisert buddy.
 7. Avansert fridykketrening (f.eks. apneatrening) skal bare utføres av dykkere med tilstrekkelig kompetanse og anerkjent sertifisering, og i henhold til anerkjente prosedyrer og gjeldende sikkerhetsregler for fridykkere.
 8. Dersom det er færre enn 15 personer i bassenget samtidig, krever ikke regelverket at man stiller med godkjent badevakt. Hvis grupper på mer enn 10 personer ønsker å delta, er de selv ansvarlige for at godkjent badevakt/livredder er til stede og holder oppsyn med aktiviteten.
 9. Når du forlater bassenget, påse at det fremdeles er minst to personer i bassenget. Dersom du er nest siste person som forlater bassenget, gi beskjed til sistemann og vent til hun/han også forlater bassenget.
 10. Ved bruk av annet utstyr enn maske, snorkel og svømmeføtter må det tas behørig hensyn slik at skader på anlegget unngås. Hvis mulig bør bly være gummibelagt og flasker være utstyrt med flaskefot. Den enkelte bruker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på anlegget som skyldes uhell eller uforsiktig bruk av slikt utstyr.
 11. Brukere som observerer brudd på regelverket må rapportere dette til leder og/eller sikkerhetssjef i Pingvin Sportsdykkerklubb.
 12. For øvrig gjelder Husebybadets ordens- og sikkerhetsregler

Styret har rett til å nekte adgang for personer som bryter disse reglene eller på annen måte anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko for seg selv eller andre.

Pirbadet, søndager

NTNUI DG og Trondheim Fridykkerklubb disponerer tid i Pirbadet på søndagene. Kontakt styret i Trondheim Fridykkerklubb for mer info.