Dette er bare en liten oversikt over noen av de mer populære dykkeplassene som ligger i noenlunde fornuftig avstand fra Trondheim og som egner seg for en dags- eller ettermiddagstur. For flere dykkeplasser, se f.eks. Dykkepedia eller sportsdykking.no