I tillegg til websidene har Pingvin SDK en mailingliste via Google Groups, for tiden kalt PingvInformasjon eller PingvInfo-mail. Når man melder seg inn blir man etterhvert lagt til i Google Groups Pingvindykk og vil da motta epost om arrangementer, turer og annen info. Det er fullt mulig å melde seg av mailinglista hvis man bare ønsker å lese info via Google Groups istedenfor å få infoen inn i mailboksen. Tidligere medlemmer kan stå på denne mailinglista hvis de ønsker, for eksempel hvis man av en eller annen grunn ikke har tid til å drive med dykking for tiden, men ser for seg å komme tilbake en gang senere.

Både Pingvin SDK og Pingvin-medlemmene finnes selvsagt også på Facebook:

FB_FindUsOnFacebook-144Pingvin sportsdykkerklubb er klubbens Facebookside, åpen for innsyn fra hele verden. Her publiserer vi nyheter som også kan være av interesse for personer utenfor klubben.

FB_FindUsOnFacebook-144Pingvin sportsdykkerklubb gruppeside er lukket, men personer som ikke er medlem av Pingvin SDK kan også få tilgang. Kontakt et av gruppemedlemmene for å bli meldt inn.

FB_FindUsOnFacebook-144«Dykking i Sør-Trøndelag» gruppeside er en lukket gruppe, kontakt et av gruppemedlemmene for å bli meldt inn.

 

På disse sidene avtales dykk som ikke skjer i klubbregi og det chattes om dykking i sin alminnelighet.