• Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten etter endt dykk. Dropp vektbelte/vektlommer om nødvendig. Hvis du lurer på om du bør droppe blyet, er det ikke lenger noe å lure på: Dropp blyet1.
  • Sørg for at minst én luftkilde er lett tilgjengelig helt til du er på land eller om bord i båten.
  • Oppretthold kontakt med meddykker helt til begge dykkere er på land eller om bord i båten.
  • Informér dykkeleder hvis dykket avvek vesentlig fra planen eller ved uhell/hendelser.

1     Som medlem i klubb tilsluttet Norges Dykkerforbund vil du få refundert kostnaden ved å erstatte vektsystemet hvis hendelsen rapporteres inn til NDF. Les om NDFs Sikkerhetsfond på NDFs nettsider.