• Buddysjekk skal gjennomføres før dykket påbegynnes. Påse spesielt at du vet hvordan du frigjør buddys bly.
  • Følg dykkeplanen. Overskrid ikke planlagt dybde og dykketid/bunntid.
  • Enhver dykker kan avbryte eller avslutte et dykk når som helst og av hvilken som helst grunn, uten å måtte forsvare eller rettferdiggjøre dette overfor meddykkeren. «Tommel opp»-tegnet er ikke et forslag, det er en ordre.
  • Hvis kontakten med meddykker blir brutt under dykket og annet ikke er avtalt, let etter meddykker i maksimalt ett minutt og gå så til overflaten.