• Alle dykk i regi av Pingvin Sportsdykkerklubb krever minst én person (dykkeleder) i overflate­beredskap. Et dykk anses for å være i regi av Pingvin SDK hvis turen er oppført på turlista eller dykkingen er avtalt på et medlemsmøte.
  • Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser og har full rett til å nekte en person å dykke i regi av Pingvin Sportsdykkerklubb hvis dykkeleder mener at personen kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
  • Dykkeleder skal være kompetent på den aktuelle dykkingen og skal følge Pingvin SDKs instruks for dykkeleder. Hvis flere dykkerpar går i vannet samtidig, skal det føres felleslogg.
  • Marker stedet/området hvor det dykkes med dykkerflagg (blått og hvitt A-flagg). Flagget skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteten pågår.