Apparatdykking

  • Apparatdykking i klubbregi bør gjennomføres som pardykking (buddysystemet). Der det er hensiktsmessig kan teamdykking (3 dykkere) benyttes. Dersom én person i dykkeparet ønsker mellom­line («buddyline»), skal dette benyttes.
  • Utstyret skal være tilpasset dykking i nordiske farvann. To andretrinn (primærventil pluss backup-ventil/«octopus») skal bestandig benyttes.
  • Ingen dykking med luft som pustegass skal foregå dypere enn 39 meter. Ved dykking med blandingsgass skal blandingens minimums- og maksimumsdybde overholdes. Flasker som inneholder blandingsgass bør være forskriftsmessig merket, med tydelig angivelse av sammensetning og MOD (maksimal dykkedybde) for gassblandingen som benyttes.
  • Ved dykk der en ikke kan gå rett til overflaten skal dykkeren ha to uavhengige pustesystemer (minimum to førstetrinn, to andretrinn og redundant gasslager, f.eks. dobbeltsett med isolasjonsmanifold).

Fridykking

  • Fridykking i klubbregi bør gjennomføres som pardykking. Dette kravet kan fravikes i samråd med dykkeleder dersom dette er hensiktsmessig.
  • Ved fridykking skal minst én dykker i paret ha bøye med line festet til kroppen, samt kniv. Dersom dykkestedet er slik at line vil utgjøre en ekstra sikkerhetsrisiko for dykkeren kan dette kravet fravikes i samråd med dykkeleder. Ved bruk av bøye med line skal dykkeren ikke koble seg fra lina under ned-dykket.
  • Etter hvert dykk skal dykkerne gjenvinne kontakten i overflaten før neste dykk.
  • Personlige rekordforsøk innen apnea eller dyp fridykking skal ikke gjennomføres uten overvåkning av minst én person med erfaring og trening i dette. Trening og rekordforsøk innen statisk apnea skal bare gjennomføres på grunt vann og i henhold til standarder og prosedyrer angitt av anerkjente sertifiseringsorganisasjoner.