• Dykk alltid innenfor dine egne grenser og din egen komfortsone, og la ikke andre dykkere presse deg til å dykke på en måte du ikke føler deg komfortabel med.
  • Kritiser aldri en meddykker, verken med ord eller holdninger, for ikke å ville delta i en dykkeaktivitet. Enhver dykker kan avbryte et dykk når som helst og av hvilken som helst grunn, uten å måtte forsvare eller rettferdiggjøre dette.
  • Dykk ikke hvis du bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking, hvis du er påvirket av rusmidler eller hvis din fysiske tilstand på andre måter skulle tilsi at dykking ikke er å anbefale.
  • Alle dykkere skal ha internasjonalt anerkjente sertifikater. Dykk bare i henhold til de sertifikater, det utstyr og den erfaring du har. Påse også at din meddykker har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.