Som kjent disponerer Pingvin SDK kommunalt tildelt tid i Husebybadet hver mandag i skoleåret fra klokken 21:30 til 22:30. Det er også anledning for medlemmer av andre klubber i S-T dykkekrets å delta.

Normale aktiviteter er egentrening i overflatesvømming og enkle fridykkeraktiviteter.

Husebybadet har personale til stede i bygget, men holder ikke oppsyn med aktivitetene i bassenget. Vi er derfor selv ansvarlig for sikkerheten. For å ivareta sikkerheten til både egne og andre klubbers medlemmer har styret utarbeidet noen enkle retningslinjer:

  1. Brukerne er kollektivt ansvarlige for egen og hverandres sikkerhet og skal holde oppsyn med hverandre.
  2. Brukerne skal i utgangspunktet være dykkesertifisert og ha kjennskap til normale rednings-prosedyrer.
  3. Det skal til enhver tid være minst to dykkesertifiserte personer til stede i bassenget. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene og uten tilsyn.
  4. Dersom ikke dykkesertifiserte personer (f.eks. mindreårig barn av medlem) skal delta, har «verten» ansvar for at ikke-sertifiserte personer holdes under kvalifisert oppsyn.
  5. Undervannsaktivitet (undervannssvømming, fridykking m.m.) skal bare foregå under oppsyn av eller sammen med kvalifisert buddy.
  6. Avansert fridykketrening (f.eks. apneatrening) skal bare utføres av dykkere med tilstrekkelig kompetanse og sertifisering og i henhold til gjeldende sikkerhetsregler for fridykkere.
  7. Når du forlater bassenget, påse at det fremdeles er minst to personer i bassenget. Dersom du er nest siste person som forlater bassenget, gi beskjed til sistemann og vent til hun/han også forlater bassenget.
  8. For øvrig gjelder Husebybadets ordens- og sikkerhetsregler.

 

 

Sikkerhetsregler for bassengtrening i Husebybadet