Den nye loven for Pingvin Sportsdykkerklubb som årsmøtet 2016 vedtok har blitt godkjent av Idrettskretsen

Hele loven finner du her.

Ny lov godkjent