Årsmøtet som ble avholdt tirsdag 9. februar valgte følgende styre:

 • Leder: Størker Moe
 • Nestleder: Hilde Kibsgård
 • Styremedlemmer:
  • Sigurd Ringbakken
  • Kai Ove Aunaas
  • Christian Steinebach
  • Irene Laukholm

Årsmøtereferatet blir sendt ut til medlemmene så snart det foreligger i underskrevet form.

Nytt styre i Pingvin SDK