Vi minner om årsmøtet som avholdes i klubblokalet tirsdag 9. februar klokken 19:00.

Innkalling, saksliste og lenke til sakspapirene er sendt ut på epost til medlemmene gjennom Min Idrett. Dersom du ikke har mottatt en slik epost, gi beskjed til styret snarest.

Husk at kontingent for 2016 må være betalt for at du skal ha stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet 2016: Sakspapirer og endelig innkalling