Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 9. februar i klubblokalet på Skansen.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 26. januar.

Saksliste ifølge vedtektene:

 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede
 2. Godkjennelse av innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandling av årsmeldingen
 5. Behandling av regnskapet
 6. Behandling av innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedtak av budsjett
 9. Behandling av organisasjonsplanen
 10. Valg av:
  • Leder og nestleder
  • 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner Pingvin sportsdykkerklubb er tilsluttet
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

NIF har endret lovnormen for idrettslag og alle idrettslag må vedta en ny lov i henhold til den nye lovnormen. Vedtak av ny lov for Pingvin SDK kommer derfor som en sak under punkt 6 i sakslista. Les mer på Idrettsforbundets nettside.

Årsmøtet 2016