Link til Min Idrett

Idrettsforbundet (NIF) har innført krav om nettbaserte medlemslister for alle klubber tilsluttet NIF. Dette betyr at vi i Pingvin SDK må få flyttet medlemslista vår over på dette systemet i løpet av 2015.

For at medlemmene våre skal kunne legges inn i dette systemet, må de være registrert på nett-tjenesten Min Idrett (https://minidrett.nif.no/). Denne registreringen er noe som hvert enkelt medlem skal gjøre selv. For å gjøre overgangen enklest mulig for styret, vil vi be alle våre medlemmer om å registrere seg i Min Idrett allerede nå. Link til «Ny bruker» finner du øverst til høyre på forsiden av Min Idrett. Systemet baserer seg på personnummer, og hvis du har deltatt i andre NIF-tilkyttede aktiviteter tidligere kan det godt hende at du allerede er registrert i Min Idrett uten at du vet om det. Isåfall vil du få beskjed om dette under registreringsprosessen, og du får tilgang til den brukerkontoen som allerede finnes for deg.

Når du er logget inn på Min Idrett, går du inn på Min profil, så på Medlemskap. Klikk på «Finn ny klubb» og søk etter «Pingvin Sportsdykkerklubb«. Se til at det er krysset av for Pingvin Sportsdykkerklubb, Dykking og Dykking (gren) og klikk på «Send Søknad»-knappen. Når vi har godkjent søknaden din, kan du redigere medlemsdetaljene dine ved å klikke på Pingvin Sportsdykkerklubb detaljer. NB: Vi må minimum vite om du er fridykker eller flaskedykker, og om du er ordinært medlem eller familiemedlem (et familiemedlemskap utgjøres av ett ordinært medlem – hovedmedlemmet – og ett eller flere familiemedlemmer). Merk at du ikke kan redigere alle feltene selv, noen av dem kontrolleres av klubben.

Når vi har fått alle medlemmene våre inn i det nettbaserte medlemsregisteret, vil nyinnmeldinger i Pingvin SDK gå gjennom Min Idrett og det gamle innmeldingsskjemaet vil pensjoneres.

Nytt medlemsregister