Miljøkartlegging av Munkholmgrunna (Holmengrunnan)

Munkholmgrunna strekker seg nordover ca 1 nm fra Munkholmen til Tuva-fyret og den er ca ½ nm bred (ca 2×1 km), og den er fra 4 til 9 m dyp (grunn), med brattkanter rundt. Vi har dykket en god del langs vestre kant av grunna hvor vi ofte starter på grunt vann og kan gå så dypt vi ønsker. Sist jeg dykket der så jeg stor variasjon i dyre og plante (alge) livet. Det er interessant å se hvordan de levende organismene varierer over platået. Er det forskjell på vest og østsiden (strømside og leside???). Jeg ser for meg en god del dykk, ofte ettermiddagsdykk med få dykkere, hvor vi ser detaljert på hva vi finner på de ulike stedene. Kari (som er marinbiolog) og jeg vil ha en gjennomgang av hva vi kan vente på finne på klubbhuset på torsdag. Vi vil også snakke om praktisk gjennomføring av dykkene. En morsom sak er at våre funn kan legges inn i det nye registreringssystemet til Artsdatabanken.

Atle Mørk

Miljøkartlegging av Munkholmgrunna (Holmengrunnan) klubbmøte torsdag kl 19, klubbhuset på Skansen