Hei! I løpet av høsten har vi hatt flere dykk og 2 helgeturer- en til Veiholmen Smøla og en til Angelamfi Hitra. I stor grad har vi hatt flotte naturdykk i bl.a. tareskog, og vi har fått plukket kamskjell og fanget flyndre. På et nattdykk i børsabergene fikk vi se mye rart som våknet til liv på bunnen etter mørkets frembrudd.

Klubbåten Veslefrikk har i år vært under reparasjon, og etter tur på slipp ved Dora i september vil båten høyst sannsynlig være klar til vinterdykk.

Vi satser på å få gjennomført et par samlinger med tema på klubbhuset i høst – besøk fra brannvesenet/redningsdykkere og en samling om mat fra havet. Etter nyttår er planen en sosial samling på Skansen eller annet egnet sted.

Fra hitratur høsten 2020
Høstens aktiviteter