Vinterens dugnad har vært meget vellykket. Kompressoren er nå installert i containeren som står mellom de to andre containerne og blåbrakka ved siden av Kajakklubbens hus. Pingviner kan nå fylle luft NÅRSOMHELST uten å forstyrre noen andre.

Parkering (særlig etter at seilsesongen har startet) må ikke blokkere krana ved siden av Blåbrakka som brukes til å sette ut og ta opp de små seilbåtene.

Koden til containerlåsen får alle som har betalt kontingent for 2020. Årsmøte tirsdag bestemte at kontingenten er de samme som før.

Kun Pingviner fyller gratis (også nitrox). Andre må betale en moderat pris som er 75 kr per flaske luft, 150 kr per flaskefylling nitrox.

Satser kontingent 2020 (og i 2021)
• Apparatdykker 1600 kr per år
• Familiemedlem (apparatdykker, 2. person samme husstand) 600 kr per år
• Fridykker 600 kr per år
• Fridykker familiemedlem under 18 år 100 kr per år
Nye medlemmer betaler halv pris ved innmelding første året. Fulltids
studenter/skoleelever betaler halv pris også i påfølgende år. Det gis ikke rabatt på
rabatt, så det gis ikke både student- og familierabatt.

Kompressor flyttet til container ved klubbhus