Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte 13. mai i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest søndag 5 mai klokken 12:00

Endelig innkalling med lenke til sakspapirene blir sendt ut til medlemmene senest mandag 6 mai.

Årsmøte 13 Mai kl 19:00