Årsmøtet har valgt nye styremedlemmer. Styret for 2018 er:

Leder: Andreas Volden

Nestleder: Anders Grønning

Styremedlemmer:
Christian Steinebach
Kai Ove Aunaas
Kari Hilstad
Roar Dahlberg

Varamedlem: Atle Mørk

Nytt styre i Pingvin SDK