Som tidligere annonsert avholdes det årsmøte tirsdag 27. februar kl 19.00 i klubblokalet på Skansen.

Endelig innkalling med lenke til årsmøtepapirene ble sendt ut på epost til medlemmene tirsdag den 20.

Ikke glem årsmøtet tirsdag 27. februar