Årsmøtet 2017 er avholdt. Den formelle delen av årsmøtet ble unnagjort på ca. en time, og de frammøtte medlemmene brukte noe tid etter dette på å diskutere veien videre for Pingvin SDK. Årsmøteprotokollen blir bekjentgjort for medlemmene når den foreligger i underskrevet stand, men her er et kort og uoffisielt referat fra både årsmøtet og den etterfølgende diskusjonen:

  • Klubben fikk et komfortabelt overskudd i 2016 og er på god vei mot finansiering av ny lettbåt
  • Vi har et moderat, men forhåpentligvis realistisk budsjett for 2017 og håper å kunne øke aktiviteten noe
  • Det sittende styret ble gjenvalgt
  • Pingu er nå så gammel og sliten at den ikke lenger er sjødyktig
  • Klubben har en komité på tre personer som skal jobbe med å finne en erstatter for Pingu. Alternativet som ble mest diskutert var en 17-19 fots båt som kan tjene både som lettbåt på turer med Veslefrikk og til bruk på ettermiddags-, halvdags- og dagsturer.
  • Veslefrikk, som var noe plaget av «sykdom» i 2016, er nå i bedre form etter omfattende innsats fra båtgjengen, og vi håper å kunne øke aktiviteten til glede for både gamle og nye medlemmer

Styret takker alle som var til stede for oppmøtet og ønsker alle medlemmer et godt dykkeår i 2017.

Det blir innkalt til medlemsmøte utpå ettervinteren/tidligvåren for å diskutere årets aktivitetskalender.

Årsmøtet 2017