Nytt styre i Pingvin SDK

Årsmøtet som ble avholdt tirsdag 9. februar valgte følgende styre: Leder: Størker Moe Nestleder: Hilde Kibsgård Styremedlemmer: Sigurd Ringbakken Kai Ove Aunaas Christian Steinebach Irene Laukholm Årsmøtereferatet blir sendt ut til medlemmene så snart det foreligger i underskrevet form.

Nytt medlemsregister

Idrettsforbundet (NIF) har innført krav om nettbaserte medlemslister for alle klubber tilsluttet NIF. Dette betyr at vi i Pingvin SDK må få flyttet medlemslista vår over på dette systemet i løpet av 2015. For at medlemmene våre skal kunne legges