Årsmøtet 2016

Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 9. februar i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 26. januar. Saksliste ifølge vedtektene: Godkjennelse av de stemmeberettigede Godkjennelse av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg av