Årsmøtet 2018

Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 27. februar kl 19.00 i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 13. februar klokken 12:00 Endelig innkalling med lenke til sakspapirene blir sendt ut til medlemmene