Årsmøtet 2017

Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 14. februar i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 31. januar klokken 12:00. Endelig innkalling med lenke til sakspapirene blir sendt ut til medlemmene senest tirsdag

Nytt styre i Pingvin SDK

Årsmøtet som ble avholdt tirsdag 9. februar valgte følgende styre: Leder: Størker Moe Nestleder: Hilde Kibsgård Styremedlemmer: Sigurd Ringbakken Kai Ove Aunaas Christian Steinebach Irene Laukholm Årsmøtereferatet blir sendt ut til medlemmene så snart det foreligger i underskrevet form.

Årsmøtet 2016

Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 9. februar i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 26. januar. Saksliste ifølge vedtektene: Godkjennelse av de stemmeberettigede Godkjennelse av innkallingen, sakliste og forretningsorden Valg av