Nytt styre i Pingvin SDK

Årsmøtet som ble avholdt tirsdag 9. februar valgte følgende styre: Leder: Størker Moe Nestleder: Hilde Kibsgård Styremedlemmer: Sigurd Ringbakken Kai Ove Aunaas Christian Steinebach Irene Laukholm Årsmøtereferatet blir sendt ut til medlemmene så snart det foreligger i underskrevet form.